Disclaimer

Bij het gebruik van deze website gaat u steeds accoord met de navolgende voorwaarden. Cosenz betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden, maar kan hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en Cosenz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Via deze website kunnen via links andere websites worden bezocht. Cosenz kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, geplaatste cookies of het privacybeleid van deze websites, of enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 

Copyright

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van Cosenz. Het is uitsluitend toegestaan om de informatie op deze website te lezen en te benutten voor eigen, niet-commercieel gebruik. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in enig gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosenz. Informatie en materiaal wat aan Cosenz is verstrekt in het kader van het gebruik van deze website mag Cosenz gebruiken en/of openbaar maken zonder vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.