COACHING

Soms kun je wel een positief steuntje in de rug gebruiken om net wat beter in je vel te zitten. Je krijgt te maken met veranderingen, je zit in een overgangsfase, of staat voor een belangrijke keuze in je leven. Dat kan ertoe leiden dat je je doelen, verwachtingen en dromen gaat heroverwegen of andere prioriteiten gaat stellen.

 

Wanneer je een moeilijke fase in je leven doormaakt, kun je behoefte hebben aan hulp om weer in je kracht te komen. Je hebt bijvoorbeeld last van stressklachten, overspanning of burnout. Of je hebt moeite met het accepteren van en omgaan met verlieservaringen. Misschien ben je hoogsensitief, of je hebt een autisme spectrum stoornis, of last van chronische klachten. Ook kun je problemen hebben met in-/doorslapen en het lukt je niet om er zelf grip op te krijgen.

 

Kom (opnieuw) in je kracht, en gun jezelf een coachingstraject op maat. 

Bij Cosenz krijg je deskundige hulp om aan je klachten/problemen te werken en je kwaliteit van leven te verbeteren. We werken samen vanuit een holistische insteek, met specifieke aandacht voor de eenheid van lichaam en geest. Je gaat aan de slag met inzichten en handvatten om weer balans, grip en veerkracht in je leven te ervaren. 

 

Samen gaan we op zoek naar waar jij je (weer) goed bij voelt, met je aandacht in het hier-en-nu, en met een open blik naar verleden en toekomst. Met een holistische en praktische insteek werk je aan het versterken van je veerkracht, compassie en flexibiliteit.

 

Contact

T: 06 20948400

M: contact@cosenz.nl

L: Yvonne van de Sande

I: Yvonne@Cosenz

F: CosenzCoaching

Reactie cliënt:

"De gesprekken bij Cosenz heb

ik als zeer positief ervaren.

Er werd oprecht geluisterd en doorgevraagd. Door de aanpak ondersteund door duidelijke kennis en ervaring, konden laag na laag van het probleem (en onderliggende) effectief worden geïdentificeerd en behandeld."

Reactie cliënt:

"Yvonne is een hartverwarmende vrouw, die al snel tot de kern van mijn situatie kwam. De combinatie van oefeningen en achtergrondinformatie van bepaalde mentale processen, maakte dat ik mijn valkuilen en krachtpunten leerde te doorzien. Hierdoor vond er al snel een positieve switch plaats in mijn leven."

Cosenz Coaching en therapie

E-health bij COSENZ

WIl je investeren in persoonlijke groei of beter omgaan met je klachten?

Maar zie je op tegen praktische aspecten?

 

Probeer de combinatie van persoonlijk en digitaal contact: E-health.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Praktische informatie

In onze samenwerking kun je rekenen op flexibiliteit, maatwerk en praktische tools. Het contact vindt plaats in onderling overleg overdag of 's avonds, en eventueel bij jou thuis als de reis naar mijn praktijk lastig voor je is. 

Omdat de 'klik' in ons contact belangrijk is, kun je vooraf vrijblijvend kennismaken (30 min.) en dan besluiten of je onze samenwerking wilt aangaan.

 

Het tarief voor coaching is € 70 per sessie. De ervaring leert dat je met ca. 5-8 sessies vaak weer vooruit kunt. 

Coaching komt niet voor vergoeding vanuit je zorgverzekering in aanmerking. 

Heb je een werkgever, dan is deze wellicht bereid (mede) te investeren in je gezondheid en veerkracht. Voor coaching in het kader van werk/loopbaan of herstel van overspanning/ burnout geldt een aangepast tarief.

 

Het eerste gesprek is een intake, waarin we samen bekijken wat je vragen en/of klachten zijn, en of aanbod en werkwijze van Cosenz daarbij passen. In de therapie wordt gewerkt aan inzichten en vaardigheden op basis van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). 

 

Cosenz biedt geen therapie binnen Basis- of Gespecialiseerde GGZ en wordt niet vergoed vanuit de basis- of aanvullende zorgverzekering. 

 

Contact

T: 06 20948400

M: contact@cosenz.nl

L: Yvonne van de Sande

I: Yvonne@Cosenz

F: CosenzCoaching